Logo SimpleFrame

Prezentacje liniowe

Są to prezentacje w których zawarty materiał wyświetlany jest „slajd po slajdzie” bez możliwości budowania złożonych struktur i nawigacji między poszczególnymi działami. W momencie programowania prezentacji autor decyduje w jakiej kolejności będą wyświetlane kolejne części zawartego materiału, a następnie w trakcie wyświetlania danej części może jedynie decydować o czasie jego prezentacji.

Prezentacja Microsoft Power Point

Program Microsoft PowerPoint umożliwia użytkownikowi tworzenie prostych prezentacji linowych. Najnowsze wersje programu umożliwiają umieszczanie w prezentacji plików dźwiękowych i video, jednak to poprawnego ich wyświetlania potrzebne są zewnętrzne odtwarzacze zaimplementowane w prezentacji.

Prezentacja DVD

Prezentacja DVD jest rozwiązaniem przeznaczonym głównie na pokazy seminaryjne, gdzie przy pomocy odtwarzacza płyt DVD prowadzący może prezentować treści na ekranie telewizora lub za pomocą rzutnika na ekranie ściennym. Głównym założeniem takiej prezentacji jest wykorzystanie możliwości tworzenia rozdziałów (ang. Chapters), w materiale video publikowanym na płytach DVD. Nawigując między tak stworzonymi rozdziałami prowadzący ma możliwość prezentacji danej partii materiału. Jednak wybrana już część jest prezentowana metodą liniową, i nie zawiera dodatkowych elementów interaktywnych.